Bab 1 Bentuk Piawai

1.2 Bentuk Piawai
1. Bentuk piawai ialah satu cara menulis nombor yang sangat besar atau sangat kecil dalam bentuk A × 10n, dengan 1 ≤ A ≤ 10 dan n ialah satu positif atau satu negatif integer.
Contoh 1:
           Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk piawai.
(a)  7244
(b)  32567
(c)  750000
(d)  0.65
(e)  0.0428
(f)   0.000369
Penyelesaian:
(a)  7244 = 7.244 × 1000 = 7.244 × 103
(b)  32567 = 3.2567 × 10000 = 3.2567 × 104
(c)  750000 = 7.5 × 100000 = 7.5 × 105
(d)  0.65
=6.5× 1 10
= 6.5 × 10-1
(e)0.0428
=4.28× 1 100
= 4.28 × 10-2
(f)0.000369
=3.69× 1 10000  
= 3.69 × 10-4
Contoh 2:
Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk piawai.
(a)  63.4
(b)  2738
(c)  23000
(d)  428000000
(e)  0.0063
(f)   0.000000038
 
Penyelesaian:
(a)  63.4 = 6.34 × 10
(b)  2738 = 2.738 × 1000 = 2.738 × 10
(c)  23000 = 2.3 × 10000 = 2.3 × 104
(d)  42800000 = 4.28 ×10000000 = 4.28 × 107
(e)  0.0063
=6.3× 1 1000  
= 6.3 × 10-3
(f)   0.000000038
=3.8× 1 100000000  
= 3.8 × 10-8