Bab 1 Bentuk Piawai

1.3 SPM Praktis (Soalan Pendek)
Soalan 1:
Bundarkan setiap nombor yang berikut betul kepada bilangan angka bererti yang ditunjukkan dalam kurungan, [ ].
(a)  80616 [3]
(b)  60932 [3]
(c)  0.4783 [2]
(d)  3.047 [3]
(e)  0.00567 [2]
(f)   0.05086 [3]

Penyelesaian:
     (a)  80600
     (b)  60900
     (c)  0.48
     (d)  3.05
     (e)  0.0057
     (f)   0.0509


Soalan 2:
           Ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu nombor tunggal.
           (a) 8.565 × 10-5
           (b) 1.304 × 105
           (c) 6.754 × 10-6
           (d) 1.0352 × 104

Penyelesaian:
     (a)  0.00008565
     (b)  130400
     (c)  0.000006754
     (d)  10352


Soalan 3:
           Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk piawai.
(a)  376510
(b)  47865400
(c)  0.000507
(d)  0.00006408

Penyelesaian:
           (a) 3.7651 × 105
(b) 4.78654 × 107
(c) 5.07 × 10-4
(d) 6.408 × 10-5


Soalan 4:
1.3 × 1015 + 3.2 × 1014

Penyelesaian:
1.3 × 1015 + 3.2 × 1014
= 1.3 × 1015 + 0.32 × 1015
= (1.3 + 0. 32) × 1015
= 1.62 × 1015


Soalan 5:
0.0000036 – 2.1 × 10-7

Penyelesaian:
0.0000036 – 2.1 × 10-7
= 3.6 × 10-6 – 2.1 × 10-7
= 3.6 × 10-6 – 0.21 × 10-6
= (3.6 - 0.21) × 10-6
= 3.39 × 10-6