Bab 5 Garis Lurus

5.1 Kecerunan Garis Lurus

Kecerunan garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk di antara dua titik pada garis itu. 

Kecerunan garis lurus, m= Jarak mencancang Jarak mengufuk

Contoh:

Cari kecerunan bagi garis lurus di atas.

Penyelesaian:
Kecerunan, m= Jarak mencancang Jarak mengufuk                     = 4 unit 6 unit                     = 2 3