Bab 5 Garis Lurus

5.2 Kecerunan Garis Lurus dalam Sistem Koordinat Cartesan (Contoh Soalan)

Soalan 1:
Suatu garis lurus adalah melalui titik (–3, –7) dan (4, 14). Apakah kecerunan garis lurus tersebut?
Penyelesaian:
Katakan (x1, y1) = (-3, –7) dan (x2, y2) = (4, 14).
kecerunan garis lurus
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 14( 7 ) 4( 3 ) = 21 7 =3


Soalan 2:


Kecerunan garis lurus PQ dalam rajah di atas ialah
Penyelesaian:
Katakan (x1, y1) = (12, 0) dan (x2, y2) = (0, 7).
Kecerunan garis lurus PQ
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 70 012 = 7 12

Soalan 3:
Suatu garis lurus dengan kecerunan –3 melalui titik (–4, 6) dan (–1, p). Cari nilai p.
Penyelesaian:
y 2 y 1 x 2 x 1 =3 p6 1( 4 ) =3 p6 3 =3 p6=9 p=3