Bab 13 Garf Fungsi II

2.4 SPM Practis (Soalan Pendek)

Soalan 1:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = –x2x + 2?


Penyelesaian:
1.      Pekali bagi x2 < 0, lengkungnya berbentuk .
2.      Gantikan y = 0 dalam fungsi untuk mencari pintasan-x.
y = –x2x + 2
apabila y = 0
0 = (–x + 1) (x + 2)
x = 1, –2

Jawapan ialah A.


Soalan 2:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf 3y = 18 + 2x?Penyelesaian:
1.      Kuasa tertinggi bagi x = 1, ini adalah sebuah graf linear, iaitu satu garis lurus.
2.      Pekali bagi x > 0, garis lurus adalah / .
3y = 18 + 2x
Pada y-axis, x = 0.
3y = 18
y = 6
pada x-axis, y = 0.
0 = 18 + 2x
2x = –18
x = –9

Jawapan ialah B.