Bab 13 Garf Fungsi II


Soalan 3:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = 2x3– 16? 
Penyelesaian:
y = 2x3 – 16
Pada y-axis, x = 0.
y = 2(0)3 – 16
y = –16

Jawapan ialah C.


Soalan 4:
Antara yang berikut, yang manakah mewakili graf y = 3 x ?


Penyelesaian:
y= 3 x  atau y=3 x 1
Kuasa tertinggi bagi x ialah –1.
Ini adalah sebuah fungsi salingan y= a x , dalam kes ini a=3.
Jawapan ialah D.