Bab 15 Matriks

4.3 Penambahan dan Penolakan Matriks (Contoh Soalan)
Contoh 1:
Cari hasil tambah bagi matriks yang berikut:
(a) ( 18   7 )+( 3   6 ) (b) ( 13 0 7 1 )+( 1 3 5 6 )

Penyelesaian:
(a) ( 18   7 )+( 3   6 ) =( 18+3   7+6 )=( 21   1 ) (b) ( 13 0 7 1 )+( 1 3 5 6 ) =( 13+( 1 ) 0+3 7+5 1+6 )=( 14 3 12 5 )
 


Contoh 2:
Cari setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal.
(a)( 9 6 )( 7 2 ) (b) ( 3 4 0 5 )( 7 3 6 1 )

Penyelesaian:
(a)( 9 6 )( 7 2 )=( 97 6(2) )=( 2 8 ) (b) ( 3 4 0 5 )( 7 3 6 1 ) =( 3( 7 ) 4(3) 0(6) 51 ) =( 3+7 4+3 0+6 51 )=( 10 1 6 4 )


(B) Menentukan nilai unsur yang tidak diketahui dalam persamaan matriks yang melibatkan operasi tambah dan tolak
Contoh 3:
Diberi   ( p q )+( 5p 9 )=( 12 3q+1 ), cari nilai bagi p dan q.

Penyelesaian:
( p q )+( 5p 9 )=( 12 3q+1 ) ( p+5p q+9 )=( 12 3q+1 ) p+5p=12 6p=12 p=2
q+9=3q+1 q3q=19 2q=8 q=4


Contoh 4:
Cari nilai m dan n bagi persamaan matriks yang berikut:
( 7 6 n 1 )( 1 m 4 2 )=( 5 12 6 11 )

Penyelesaian:
( 7 6 n 1 )( 1 m 4 2 )=( 5 12 6 11 ) 6m=12 m=6 m=6 n(4)=6 n+4=6 n=2