Bab 15 Matriks

4.4 Pendaraban Matriks dengan Nombor
Pendaraban suatu matriks dengan suatu nombor ialah pendaraban setiap unsur matriks dengan nombor itu.

Contoh:
Diberi A=( 2 4 5 6 )  , cari setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal.
(a)  3A
(b)  -2A

Penyelesaian:
(a) 3A=3( 2 4 5 6 ) =( 3×(2) 3×4 3×5 3×(6) ) =( 6 12 15 18 )

(b) 2A=2( 2 4 5 6 ) =( 2×(2) 2×4 2×5 2×(6) ) =( 4 8 10 12 )