Bab 16 Ubahan

5.1 Ubahan Langsung (Contoh Soalan)
Contoh 1:
Diberi bahawa p berubah secara langsung dengan punca kuasa dua q dan p=12 apabila q=36,cari
(a)  nilai bagi p apabila q=16
(b)  nilai bagi q apabila p=18

Penyelesaian:
p q , p=k q 12=k 36 12=k(6) k=2 p=2 q

(a) p=2 q p=2 16 =2(4) p=8

(b) p=2 q 18=2 q  9= q 9 2 =q q=81