Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)

Contoh 3:
Diberi bahawa logp 3 = h  dan logp 5 = k , ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan h dan k.
(a)  log p 5 3 (b)  log 15 75

Penyelesaian:
Contoh 4:
Diberi bahawa log3 x = b , ungkapkan logx 9x  dalam sebutan b.

Penyelesaian: