Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2b Penukaran Asas Logaritma
    log a b= log c b log c a                dan    log a b= 1 log b a    
Contoh 1:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) log25 100
(b) log3 0.45

Penyelesaian:

(a)   log 25 100 = log 10 100 log 10 25 = 10 1.3979 =7.154 (b)   log 3 0.45 = log 10 0.45 log 10 3 = 0.3468 0.4771 =0.727  Contoh 2:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) log4 8  
(b) log125 5 
(c) log81 27 
(d) log16 64 
 

Penyelesaian: