Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks (Contoh Soalan)

Contoh 4 (Persamaan Indeks (Asas Sama) – Penggantian):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) 3x 1 + 3x = 12 
(b) 2x + 2x + 3 = 72 
(c) 4x + 1 + 22x = 20 

Penyelesaian: