Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks
Kaedah:
1.
Perbandingan indeks dan asas
a. Jika asas adalah sama, apabila ax = ay, maka x = y
b. Jika indeks adalah sama, apabila ax = bx, maka a = b

2. Mengambil logaritma biasa (Jika asas dan indeks TIDAK sama)
a x =b      lg a x =lgb         x= lgb lga


Contoh 1 (Persamaan Indeks – Asas Sama):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a)  16 x =8 (b) 9 x .3 x1 =81 (c)  5 n+1 = 1 125 n1

Penyelesaian:


Contoh 2 (Selesaikan Persamaan Indeks Serentak – Asas Sama):
Selesaikan persamaan serentak yang berikut.
2 x .4 2y =8 3 x 9 y = 1 27  

Penyelesaian: