Bab 1 Fungsi

1.5 Fungsi, SPM Praktis (Soalan Pendek)

Soalan 5:
Jika f : x → 2x + 1 dan  g:x 5 x ,x0. Cari fungsi gubahan gf,  fg dan nilai gf (4).

Penyelesaian:
Soalan 6:
Suatu fungsi f ditakrifkan oleh f : x 2x + 1.
Cari fungsi gjika fg:x 5x2 x+5 ,x5.

Penyelesaian:
[ Perhatian: Fungsi pertama diberi]
Soalan 7:
Suatu fungsi f ditakrifkan oleh  f:x 7 x .
Cari fungsi g jika  gf:x 10 2x+3 ,x 3 2 .

Penyelesaian:
[Perhatian: Fungsi kedua diberi, guna kaedah penggantian]