Bab 15 Vektor

4.6 Vektor, SPM Praktis (Kertas 1)
Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat OABC dan titik D terletak pada garis lurus OB.
Diberi bahawa OD = 3 DB.
Ungkapkan OD , dalam sebutan x ˜  dan  y ˜ .

Penyelesaian:
OB = OA + AB =3 x ˜ +12 y ˜ OD =3 DB OD DB = 3 1 OD : DB =3:1 OD = 3 4 OB           = 3 4 ( 3 x ˜ +12 y ˜ )           = 9 4 x ˜ +9 y ˜Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD dan BED ialah satu garis lurus.

Diberi bahawa  AB =7 p ˜ ,  AD =5 q ˜  dan DE=3EB, ungkap dalam sebutan  p ˜  dan  q ˜ . (a)  BD (b)  EC  

Penyelesaian:
(a)
Bagi segi empat selari, AB = DC =7 p ˜ ,  AD = BC =5 q ˜ . BD = BA + AD BD =7 p ˜ +5 q ˜  

(b)
DE =3 EB   EB   DE = 1 3 EB:DE=1:3 EB = 1 4 DB = 1 4 ( BD ) = 1 4 [ ( 7 p ˜ +5 q ˜   ) ]Dari (a) = 7 4 p ˜ + 5 4 q ˜

EC = EB + BC EC = 7 4 p ˜ + 5 4 q ˜ +5 q ˜ EC = 7 4 p ˜ + 25 4 q ˜