Bab 1 Fungsi

1.3d Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang  diberi(Kes B : Fungsi kedua diberiSoalan susah. Pastikan anda cuba!
Contoh 1 (Kaedah Penggantian):
Suatu fungsi f ditakrifkan oleh f : x x + 2.
Cari fungsi g jika  gf: xx2 + 3x + 5.
[
Perhatian: Fungsi kedua f diberi, gantikan y = x + 2]

Penyelesaian:Contoh 2 (Kaedah Penggantian):
Suatu fungsi f ditakrifkan oleh f : x x – 1.
Cari fungsi g jika  gf:x 4 x+2 ,x2.
[
Perhatian: Fungsi kedua f diberi, gantikan y = x – 1]

Penyelesaian: