Bab 3 Fungsi Kuadratik

3.2b Cari Titik Maksimum atau Titik Minimum suatu Fungsi Kuadratik dengan Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua

Langkah-langkah untuk menukarkan bentuk am fungsi kuadratik kepada bentuk penyempurnaan kuasa dua:
Bentuk am fungsi kuadratik: f (x ) = ax 2 + bx + c  
Bentuk penyempurnaan kuasa dua: f (x ) = a (x + p )2 + q.

Langkah 1: Pastikan pekali x2 adalah 1, dan lakukan pemfaktoran jika pekali x2  bukan 1.
Langkah 2: Tambah  + ( pekali x 2 ) 2 ( pekali x 2 ) 2
Langkah 3: Menyempurnakan kuasa dua [tukar  f (x) = ax2 + bx + c kepadaf (x) = a (x + p)2 + q].