Bab 6 Geometri Koordinat

6.7 Geometri Koordinat, SPM Praktis (Soalan Pendek)

Soalan 1:
Bucu-bucu sebuah segitiga ialah P (6, 1), Q (5, 6) dan R (m, –1). Diberi luas segitiga itu ialah 31 unit2, cari nilai-nilai m.

Penyelesaian:
Luas segitiga PQR = 31
1 2  | 6     5      m      1     6    1   6 1 |=31
│(6)(6) + (5)( –1) + (m)(1) – (1)(5) – (6)(m) – (–1)(6)│= 62
│36 – 5 + m – 5 – 6m + 6│= 62
│32 – 5m│= 62
32 – 5m = ±62
–5m = 62 – 32           atau     –5m = –62 – 32
m = –6                                    m= 94 5  Soalan 2:
Titik-titik P(3m, m), Q(t, u) dan R(3t, 2u) terletak pada satu garis lurus. Q membahagi dalam PR dengan nisbah 3: 2.
Ungkap t dalam sebutan u.

Penyelesaian:
( ( 3m )( 2 )+( 3t )( 3 ) 3+2 , ( m )( 2 )+( 2u )( 3 ) 3+2 )=( t,u ) 6m+9t 5 =t 6m+9t=5t 6m=4t m= 2 3 t(1)

2 m + 6 u 5 = u 2 m + 6 u = 5 u 2 m = u Daripada (1), 2 ( 2 t 3 ) = u t = 3 4 u