Bab 6 Geometri Koordinat

6.4 Persamaan Garis Lurus (Bahagian 1)

(A) Pintasan pada Paksi dan Kecerunan
1.      Kecerunan garis lurus melalui titik (x1, yl) dan titik (x2, y2) ialah
  m= y 2 y 1 x 2 x 1     

2.      Kecerunan garis lurus dengan pintasan-x dan pintasan-y diketahui ialah:
        m= pintasan y pintasan x

(B)          Titik-titik Segaris
Kecerunan garis lurus adalah sentiasa malar; iaitu kecerunan AB sama dengan kecerunan BC.


mAB = mBC = mAC


Contoh 1:
Kecerunan garis lurus yang melalui titik (k, 1 – k) dan titik (–3k, –3) ialah 5.  Cari nilai k.

Penyelesaian:
Kecerunan, m= y 2 y 1 x 2 x 1 3( 1k ) 3kk =5 31+k 4k =5 4+k=20k 21k=4 k= 4 21Contoh 2:
Berdasarkan rajah di bawah, cari nilai kecerunan garis lurus.

Penyelesaian:
Kecerunan, m=( pintasan y pintasan x )                      =( 5 10 )                     = 1 2