Bab 6 Geometri Koordinat

6.4 Persamaan Garis Lurus (Bahagian 2)

(C) Pembentukan Persamaan Garis Lurus
Kes 1
1.      Kecerunandan koordinat-koordinat satu titik diberi.
2.      Persamaan garis lurus dengan kecerunan, mmelalui titik (x1, y1) ialah
      yy1 = m (xx1)

Soalan 1:
Suatu garis lurus dengan kecerunan –3 melalui titik (–1, 5). Cari persamaan garis itu.

Penyelesaian:
yy1 = m (xx1)
y – 5 = – 3 (x – (–1))
y – 5 = – 3x – 3
y= – 3x + 2


Kes 2
1.      Koordinat-koordinat dua titik diberi.
2.      Persamaan garis lurus yang melalui titik (x1, y1) dan titik (x2, y2) ialah
y y 1 x x 1 = y 2 y 1 x 2 x 1
Soalan 2:
Cari persamaan garis lurus yang melalui titik (2, 4) dan titik (5, 6).

Penyelesaian:
y y 1 x x 1 = y 2 y 1 x 2 x 1 Katakan ( x 1 , y 1 )=( 2, 4 ) dan ( x 2 , y 2 ) = ( 5, 6 ) y4 x2 = 64 52 y4 x2 = 2 3 3y12=2x4 3y=2x+8Kes 3
1.      Pintasan-x dan pintasan-y diberi:
x a + y b =1 
a = pintasan-x
b = pintasan-y

Soalan 3:
Cari persamaan garis lurus yang melalui titik (5, 0) dan titik (0, –6).

Penyelesaian:
Pintasan-x, a = 5, Pintasan-y, b = –6
Persamaan garis lurus
x a + y b =1 x 5 + y ( 6 ) =1 x 5 y 6 =1(D)   Bentuk-bentuk Persamaan Garis Lurus
(a)  Bentuk Kecerunan

    Persamaan dalam bentuk kecerunan 
                    y = mx + c
                 m = kecerunan
                  c = pintasan-y

(b)  Bentuk Am

    Persamaan dalam bentuk am
                    ax2 + bx + c = 0

(c)    Bentuk Pintasan

    Persamaan dalam bentuk pintasan
                 x a + y b =1     
                 a = pintasan-x
                 b = pintasan-y