Bab 8 Sukatan Membulat

8.1             Radian

(A)      Takrifan Radian


(B)       Menukar Ukuran dalam Darjah kepada Radian:
(C)      Menukar Ukuran dalam Radian kepada Darjah: