Bab 8 Sukatan Membulat

8.2 Panjang Lengkok Sesuatu Bulatan

(A)     Rumus Panjang Lengkok dan Luas Bulatan


j = jejari    L= luas    s = panjang lengkok    θ = sudut dalam radian    l = panjang perentas 

(B)      Panjang Lengkok Sesuatu BulatanContoh 1:
Suatu lengkok AB, yang berjejari 5 cm mencangkuk sudut 1.5 radian pada pusat bulatan. Cari panjang lengkok AB.

Penyelesaian:
s =
Panjang lengkok AB = (5)(1.5) = 7.5 cmContoh 2:
Suatu lengkok PQ, yang berjejari 12 cm mencangkuk sudut 30o pada pusat bulatan. Cari panjang lengkok PQ.

Penyelesaian:
Panjang lengkok PQ
=12× 30 × π 180 =6.283 cmContoh 3:
Bagi rajah di atas, cari
(a)    panjang lengkok minor AB
(b)   panjang lengkok major APB

Penyelesaian:
(a)    
panjang lengkok minor AB = jθ
= (7)(0.354)
= 2.478 cm

(b)    
360o = 2π radian, sudut refleks AOB
= (2π – 0.354) radian.

Panjang lengkok major APB
= 7 × (2π – 0.354)
= 7 × [(2)(3.1416) – 0.354]
= 7 × 5.9292
= 41.5044 cm