Bab 9 Pembezaan

9.2.1 Terbitan Pertama Hasil Darab Dua Polinomial

Cari hasil darab terbitan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berikut:
Kaedah 1:Petua Hasil Darab
Jika u(x) dan v(x) adalah dua fungsi x dan y = uv maka


Contoh 1:

Kaedah Alternatif: (Pembezaan terus)

y=uv dy dx =( salin kiri )( bezakan  kanan )+( salin kanan )( bezakan    kiri )  

Contoh 2:
Diberi bahawa y= (2x + 3)(3x3 – 2x2x), cari dy/dx.

Penyelesaian:
y = (2x + 3)(3x3 – 2x2x)
dy/dx = (2x + 3)(9x2 – 4x – 1) + (3x3 – 2x2x)(2)
dy/dx = (2x + 3)(9x2 – 4x – 1) + (6x3 – 4x2– 2x)


Contoh 3:
Diberi bahawa y= 4x3 (3x + 1)5, cari dy/dx.

Penyelesaian:
y = 4x3 (3x + 1)5
dy/dx
= 4x3. 5(3x + 1)4.3 + (3x + 1)5.12x2
= 60x3 (3x + 1)4 + 12x2 (3x + 1)5
= 12x2(3x + 1)4 [5x  + (3x + 1)]
= 12x2(3x + 1)4 (8x  + 1)