Bab 6 Statistik III


6.3 Histogram
 
(A) Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul
1.   Histogram terdiri daripada segi empat tepat mencancang yang lebarnya sama dan tingginya berkadaran dengan kekerapan.
2.  Langkah-langkah melukis suatu histogram:
 (a)  Tentukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas.
 (b)  Pilih skala yang sesuai pada paksi mengufuk (paksi-x) untuk mewakili selang kelas dan pada paksi mencancang (paksi-y) untuk mewakili kekerapan.


Soalan:
Jadual kekerapan berikut menunjukkan jejari, dalam cm, pokok berlainan jenis dalam suatu taman.

Radii (cm)
Frequency
2.0 – 2.4
7
2.5 – 2.9
5
3.0 – 3.4
10
3.5 – 3.9
2
4.0 – 4.4
6
4.5 – 4.9
4
Berdasarkan jadual kekerapan di atas, lukis satu histogram.
 
Penyelesaian:
 
Jejari (cm)
Kekerapan
Sempadan bawah
Sempadan atas
2.0 – 2.4
7
1.95
2.45
2.5 – 2.9
5
2.45
2.95
3.0 – 3.4
10
2.95
3.45
3.5 – 3.9
2
3.45
3.95
4.0 – 4.4
6
3.95
4.45
4.5 – 4.9
4
4.45
4.95