Bab 10 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk

10.3 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk, SPM Praktis (Kertas 1)
Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan dua batang tiang tegak yang terletak pada permukaan mengufuk. J, K, L, M dan N adalah lima titik yang terletak pada tiang-tiang itu dengan keadaan KL = MN.
Namakan sudut dongakan titik J dari titik M.

Penyelesaian:

Sudut dongakan titik J dari titik M = KMJ


Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan dua batang tiang tegak, JM dan KL yang terletak pada permukaan mengufuk.
Hitung sudut dongakan puncak K dari M .

Penyelesaian:

JN= 10 tan 42o = 9.004 m
NM= 25 – 9.004 = 15.996 m
KL= NM = 15.996 m
tanKML= KL ML                    = 15.996 10                    =1.5996 KML= tan 1 1.5996              = 57 o 59 '


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan satu batang tiang tegak, KMN yang terletak pada suatu permukaan mengufuk. Sudut dongakan M dari L ialah 20o.
Hitung tinggi, dalam m, bagi tiang itu.

Penyelesaian:
tan 20 o = K M K L 0.3640 = K M 15
KM= 5.4m
Tinggi tiang = 9 + 5.4 = 14.4m