Bab 10 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk

10.3 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk, SPM Praktis (Kertas 1)
Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan tiga batang tiang tegak, JP, KNdan LM yang terletak pada suatu permukaan mengufuk.

Sudut dongakan bagi N dari P ialah 15o.
Sudut tunduk bagi M dari N ialah 35o.
Hitung jarak, dalam m, dari K ke L.

Penyelesaian:
tanAPN= AN PA tan 15 o = AN 4  
AN= 4 × 0.268
AN= 1.072 m
Panjang BN = 2 + 1.072 = 3.072 m

tanBMN= BN BM tan 35 o = 3.072 BM BM= 3.072 0.700 =4.389 Jarak KL=4.389m


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan dua batang tiang tegak, JM dan LN yang terletak pada permukaan mengufuk.
Sudut dongakan Mdari K ialah 70o dan sudut tunduk K dari N ialah 40 o.
Cari jarak perbezaan, dalam m, antara JK dan KL.

Penyelesaian:
tanJKM= 14 JK JK= 14 tan 70 o JK=5.096m tanLKN= 8 KL KL= 8 tan 40 o KL=9.534m
Jarak perbezaan antara JK dan KL
= 9.534 – 5.096
= 4.438m