Bab 12 Asas Nombor

1.1   Asas Nombor (Bahagian 3)

(E) Menukar nombor dalam sesuatu asas kepada asas yang lain
1.      Langkah-langkah untuk menukar nombor dalam sesuatu asas kepada asas yang lain.
           (a)  Tukar nombor itu kepada nombor dalam asas 10 dengan menggunakan bentuk 
                 pendaraban.
           (b)  Melakukan pembahagian berturut-turut untuk menukarkan nombor dalam asas 
                10 kepada asas-asas baru.


Contoh 1:
Tukarkan
(a)  1101012kepada nombor dalam asas lima
(b)  435kepada nombor dalam asas dua
(c)  3138kepada nombor dalam asas lima
(d)  4225kepada nombor dalam asas lapan
(e)  1001112kepada nombor dalam asas lapan
(f)   1578kepada nombor dalam asas dua

Penyelesaian:
(a)
1101012
= 1 × 25 + 1 × 24 + 0 × 23+ 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20
= 5310 ← (tukar daripada asas 2 kepada asas 10)


(b)
435
= 4 × 51 + 3 × 50
= 2310← (tukar daripada asas 5 kepada asas 10)


(c)
3138
= 3 × 82 + 1 × 81 + 3 × 80
= 20310← (tukar daripada asas 8 kepada asas 10)


(d)
4225
= 4 × 52 + 2 × 51 + 2 × 50
= 11210← (tukar daripada asas 5 kepada asas 10)


(e)
1001112
= 1 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23+ 1 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20
= 3910 ← (tukar daripada asas 2 kepada asas 10)


(f)
1578
= 1 × 82 + 5 × 81 + 7 × 80
= 11110← (tukar daripada asas 8 kepada asas 10)Pengiraan Kalkulator

1. Menetapkan kalkulator kepada mod ‘ASAS’ dengan menekan:
    [MODE]   [MODE]   [3 (BASE)]

2. Menetapkan kalkulator kepada asas nombor yang dikehendaki dengan menekan:
[BIN] → untuk asas 2
[DEC] → untuk asas 10
[OCT] → untuk asas 8

Masukkan yang berikut:
(e)
[ BIN ] 100111 [ = ]  [ OCT ]
Paparan skrin ialah: [478]
Oleh itu 1001112 = 478

(f)
[ OCT ] 157 [ = ]  [ BIN ]
Paparan skrin ialah: [1101111]
Oleh itu 1578 = 11011112