Bab 16 Fungsi Trigonometri

5.3.2 Melakar Graf Fungsi Trigonometri (Bahagian 1)

Contoh:
Lakarkan graf bagi setiap fungsi trigonometri yang berikut untuk 0  x   2π.
(a) y = 3 sin x                 (b) y = 2 kos x
(c) y = sin x + 1               (d) y = kos x –1  
(e) y = sin 2x                   (f) y = kos 2x
(g) y = –sin x                    (h) y = –kos x
(i) y = | sin x |                  (j) y = | kos x |
(k) y = tan 2x

Penyelesaian:
(a)  y = 3 sin x


(b)  y = 2 kos x(c) y = sin x + 1


(d) y = kos x –1 


(e) y = sin 2x            


(f) y = kos 2x(g) y = –sin x            


(h) y = –kos x


(i) y = | sin x |           (j) y = | kos x |(k) y = tan 2x