Bab 16 Fungsi Trigonometri

5.3.2 Melakar Graf Fungsi Trigonometri (Bahagian 2)

Contoh 2:
(a) Lakar graf bagi y = –½ kos x untuk 0  x   2π.
(b) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan π 2x +kosx=0 untuk 0   x   2π.
Nyatakan bilangan penyelesaian itu.

Penyelesaian:
(a)


(b)

π 2x +kosx=0 π 2x =kosx π 4x = 1 2 kosx darab kedua-dua belah dengan  1 2 y= π 4x y= 1 2 kosx

Graf yang sesuai ialah y= π 4x . 

x
π 2  
π
2π
y= π 4x  
½
¼

Daripada graf, terdapat 2 titik persilangan untuk 0  x   2π.
Maka, terdapat 2 penyelesaian bagi persamaan π 2x +kosx=0.