Bab 16 Fungsi Trigonometri

5.6 Menyelesaikan  Persamaan Trigonometri
5.6.1 Persamaan asas dalam sin x/ kos x/ tan x/ kosek x/ sek x/ kot x

Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri:


(1) Tentukan julat bagi nilai-nilai sudut yang berkenaan.
(2)   Cari sudut asas dengan menggunakan kalkulator.
(3)   Tentukan kedudukan sukuan bagi sudut-sudut.
(4)   Tentukan nilai bagi sudut yang berada dalam sukuan itu.
Contoh:
Cari nilai-nilai quntuk 0° < q   < 360° yang memuaskan setiap persamaan trigonometri yang berikut.
(a)    sin θ = 0.6137
(b)   cos q = 0.2377
(c)    tan q  = 2.7825
(d)   sin q  = –0.8537
(e)    sin 2q = 0.5293

Penyelesaian:
(a)
sin q= 0.6137
asas= sin-1 0.6137 = 37.86o
q  = 37.86° 180°-37.86°
q  = 37.86°, 142.14°

(b)
kos q = 0.2377
asas = cos-1 0.2377 = 76.25°
q  = 76.25°, 360° – 76.25°
q  = 76.25°, 283.75°

(c)
tan q = 2.7825
asas = tan-1 2.7825 = 70.23°
q = 70.23°, 180° + 70.23°
q  = 70.23°, 250.23°

(d)
sin q = –0.8537
asas = sin-1 0.8537 = 58.62°
q = 180° + 58.62°, 360° – 58.62°
q  = 238.62°, 301.38°

(e)
sin 2q  = 0.5293
asas = 31.96°
0° < q  < 360°
0° < 2q  < 720°
2q  = 31.96°, 180° – 31.96°, 360° + 31.96°, 360° + 180° – 31.96°
2q  = 31.96°, 148.04°, 360° + 391.96°, 508.04°
q  = 15.98°, 74.02°, 195.98°, 254.02°