Bab 16 Fungsi Trigonometri


5.7.3 Fungsi Trigonometri, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 7:
Diberi bahawa sinA= 5 13  dan kosB= 4 5 , dengan keadaan A ialah sudut cakah dan B ialah sudut tirus. Cari
(a)    tan A
(b)   sin (A + B)
(c)    kos (A B)

Peneyelesaian:

(a)
tanA= 5 12

(b)
sin( A+B )=sinAkosB+kosAsinB sin( A+B ) =( 5 13 )( 4 5 )+( 12 13 )( 3 5 ) kosA= 12 13 sinB= 3 5 = 4 13 36 65 = 16 65  

(c)
kos( AB )=kosAkosB+sinAsinB kos( AB )=( 12 13 )( 4 5 )+( 5 13 )( 3 5 ) kos( AB )= 33 65


Soalan 8:
Jika sin A = p, dan 90° < A < 180 °, ungkap dalam sebutan p
(a)    tan A
(b)   cos A
(c)    sin 2A

Peneyelesaian:

Guna Teori Pythagoras, Sisi bersebelahan = 1 2 p 2 = 1 p 2

(a)
tanA= p 1 p 2 tan bernilai negatif di sukuan II

(b)
kosA= 1 p 2 kos bernilai negatif di sukuan II sinA=2sinAkosA sinA=2( p )( 1 p 2 ) sinA=2p 1 p 2

(c)
sinA=2sinAkosA sinA=2( p )( 1 p 2 ) sinA=2p 1 p 2