Bab 17 Kecerunan dan Luas di bawah Graf

6.1 Kuantiti yang diwakili oleh Kecerunan Graf (Bahagian 2)

6.1.2 Graf Laju – Masa
1.      Kecerunan graf laju-masa ialah kadar perubahan laju iaitu pecutan.


Kecerunan= Jarak mencancang Jarak mengufuk                  = y 2 y 1 x 2 x 1                  = Perubahan laju Perubahan masa                  =Pecutan2.       
(a)  Dari O ke P: Kecerunan = positif → (Kelajuan objek meningkat atau pecutan)
(b)  Dari P ke Q: Kecerunan = 0 → (Objek bergerak dalam laju seragam)
(c)  Dari Q ke R: Kecerunan = negatif → (Kelajuan objek menurun atau susutan)


Contoh:
Rajah di atas menunjukkan graf laju-masa bagi sebuah kereta yang bergerak dalam masa 5 saat. Hitung
(a)  kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari Xke Y.
(b)  kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari Yke Z.

Penyelesaian:
(a)
Kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari X ke Y
= Kecerunan
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 520 40 = 15 4  ms 2 Kecerunan negatif menunjukkan kelajuan menyusut.

(b)
Kadar perubahan laju apabila kereta bergerak dari Y ke Z
= Kecerunan
= y 2 y 1 x 2 x 1 = 105 54 =5  ms 2