Bab 18 Kebarangkalian II

7.4 Kebarangkalian II, SPM Praktis (Kertas 1)
Soalan 1:
Sebuah beg mengandungi 36 biji guli yang berwarna hitam dan putih. Diberi bahawa kebarangkalian sebiji guli hitam dipilih daripada beg ialah 5 9 .
Hitung bilangan guli putih perlu diambil keluar daripada beg supaya kebarangkalian sebiji guli hitam dipilih ialah 5 8 .

Penyelesaian:
Bilangan guli hitam dalam beg
= 5 9 ×36=20

Katakan y ialah bilangan guli yang tinggal dalam beg.
y× 5 8 =20 y=20× 8 5 =32

Bilangan guli putih yang perlu diambil keluar daripada beg
= 36 – 32
= 4


Soalan 2:
Jadual di bawah menunjukkan bilangan bola berwarna di dalam tiga beg.


Hijau
Perang
Ungu
Beg A
3
1
6
Beg B
5
3
4
Beg C
4
6
2

Jika sebuah beg dipilih secara rawak dan kemudian sebiji bola dipilih secara rawak daripada beg itu, apakah kebarangkalian sebiji bola ungu dipilih?

Penyelesaian:
Kebarangkalian memilih sebuah beg =
Kebarangkalian memilih sebiji bola ungu daripada beg A = 6 10 = 3 5
Kebarangkalian memilih sebiji bola ungu daripada beg B = 4 12 = 1 3
Kebarangkalian memilih sebiji bola ungu daripada beg C = 2 12 = 1 6

P( bola ungu )=( 1 3 × 3 5 )+( 1 3 × 1 3 )+( 1 3 × 1 6 )                             = 1 5 + 1 9 + 1 18                             = 11 30