Bab 20 Bumi sebagai Sfera

9.3 Kedudukan Tempat
Kedudukan sesuatu tempat pada permukaan bumi ditentukan oleh latitud dan longitudnya dan ditulis sebagai (xo U/S, yo T/B) ← (latitud, longitud).

Contoh:


Kedudukan tempat bagi titik P ialah (35o U, 27o T).