Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.4 Persamaan yang Melibatkan Logaritma (Contoh 4 & 5)

Contoh 4:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a)  log 9 ( x2 )= log 3 2 (b)  log 4 x= 3 2 log 2 3  

Penyelesaian:


Contoh 5:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) log4 x = 25 logx 4
(b) log2 5x log4 16x = 6

Penyelesaian: