Bab 17 Pilir Atur dan Gabungan


6.1.2 Pilir Atur (Bahagian 2)
 
(C) Pilih Atur r Benda daripada n Benda
Jika benda yang berlainan hendak disusun pada satu baris dengan melibatkan benda pada sesuatu ketika, maka bilangan susunan atau pilihatur yang boleh dilakukan ialah,
 


Contoh 1:
Menilai setiap yang berikut:
(a)  5 P 2              (b)  7 P 3             (c)  9 P 4

Penyelesaian:
(a) 5 P 2 = 5 ! ( 5 2 ) ! = 5 ! 3 ! = 5 × 4 × 3 ! 3 ! = 5 × 4 = 20


b) 7 P 3 = 7 ! ( 7 3 ) ! = 7 ! 4 ! = 7 × 6 × 5 × 4 ! 4 ! = 7 × 6 × 5 = 210

(c) 9 P 4 = 9 ! ( 9 4 ) ! = 9 ! 5 ! = 9 × 8 × 7 × 6 × 5 ! 5 ! = 9 × 8 × 7 × 6 = 3024


Gunakan Kalkulator: