Bab 13 Hukum Linear

2.3.1 Penggunaan Hukum Linear Kepada Fungsi Tak Linear (Contoh)
Contoh 3:
Tukarkan setiap hubungan tak linear yang berikut kepada bentuk linear Y = mX + c. Nyatakan kecerunan graf dan pintasan-Ydalam bentuk a dan b.
(a)    y = abx
(b)   y = axb
(c)    y = abx + 1

Penyelesaian: