3.8.7 Pengamiran, SPM Praktis (Kertas 2)


Soalan 8:
Rajah di bawah menunjukkan lengkung y= 4 x 2 dan garis lurus y = mx + c. Garis lurus y = mx + c ialah tangen kepada lengkung pada (2, 1).
(a) Cari nilai m dan nilai c.

(b) Hitung luas kawasan berlorek.

(c) Diberi bahawa isi padu kisaran apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung, paksi-x, garis lurus x = 2 dan x = h diputarkan melalui 360o pada paksi-x ialah  38π 81  unit 3 .
Cari nilai h, dengan keadaan h > 2.


Penyelesaian:
(a)
y= 4 x 2 =4 x 2 dy dx =8 x 3 = 8 x 3 At x=2, dy dx = 8 2 3 =1 Persamaan tangen: y y 1 =m( x x 1 ) y1=1( x2 ) y=x+2+1 y=x+3 m=1, c=3


(b)
Pada paksi-xy=0 Dari garis lurus y=x+3,x=3 Luas kawasan berlorek =Luas bawah lengkungLuas segi tiga = 2 4 y dx 1 2 ×1×1 = 2 4 ( 4 x 2 ) dx 1 2 = [ 4 x 1 1 ] 2 4 1 2 = [ 4 x ] 2 4 1 2 =[ 4 4 ( 4 2 ) ] 1 2 = 1 2  unit 2


(c)
Isipadu kisaran= 38π 81 π 2 h y 2  dx = 38π 81 2 h ( 4 x 2 ) 2 d x= 38 81 2 h ( 16 x 4 )dx = 38 81 2 h ( 16 x 4 )dx = 38 81 [ 16 x 3 3 ] 2 h = 38 81 [ 16 3 x 3 ] 2 h = 38 81 16 3 h 3 ( 16 3 ( 2 ) 3 )= 38 81 16 3 h 3 = 16 24 38 81 16 3 h 3 = 16 81 3 h 3 =81 h 3 =27 h=3