7.6.3 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2)


7.6.3 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2)
Soalan 3:
Sebuah beg mengandungi 4 manik biru, 3 manik merah dan 7 manik hijau. Dua biji manik dikeluarkan secara rawak daripada beg itu, satu demi satu, tanpa pengembalian.
Cari kebarangkalian bahawa
(a) kedua-dua manik adalah berwarna sama,
(b) kedua-dua manik adalah berlainan warna.

Penyelesaian:
(a)
Kebarangkalian (kedua-dua manik berwarna sama)
= P (biru, biru) + P (merah, merah) + P (hijau, hijau)
= ( 4 14 × 3 13 ) + ( 3 14 × 2 13 ) + ( 7 14 × 6 13 ) = 6 91 + 3 91 + 3 13 = 30 91

(b)
Kebarangkalian (kedua-dua manik berlainan warna)
1 – P (kedua-dua manik berwarna sama)

= 1 30 91 Daripada bahagian (a) = 61 91