Bab 12 Janjang


Soalan 7 (2 markah):
Diberi bahawa sebutan ke-n bagi suatu janjang geometri ialah  T n = 3 r n1 2 , rk.  
Nyatakan
(a) nilai k,
(b) sebutan pertama bagi janjang itu.

Penyelesaian:
(a)
k = 0, k = 1 atau k = -1 (salah satu daripada jawapan ini).

(b)
T n = 3 2 r n1 T 1 = 3 2 r 11   = 3 2 r 0   = 3 2 ( 1 )   = 3 2Soalan 8 (3 markah):
Diberi bahawa hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah  S n = n 2 [ 133n ]  
Cari sebutan ke-n.

Penyelesaian:
S n = n 2 [ 133n ] S n1 = n1 2 [ 133( n1 ) ]   = 1 2 ( n1 )( 133n+3 )   = 1 2 ( n1 )( 163n ) T n = S n S n1    = n 2 ( 133n ) 1 2 ( n1 )( 163n )    = 13n 2 3 n 2 2 1 2 ( 16n3 n 2 16+3n )    = 13n 2 3 n 2 2 1 2 ( 19n3 n 2 16 )    = 13n 2 3 n 2 2 19n 2 + 3 n 2 2 +8    = 6n 2 +8    =83n