Bab 2 Persamaan Kuadratik


Soalan 5 (3 markah):
Diberi bahawa lengkung y = (p – 2)x2x + 7, dengan keadaan p ialah pemalar, bersilang dengan garis lurus y = 3x + 5 pada dua titik.
Cari julat nilai p.

Penyelesaian:
y=( p2 ) x 2 x+7 ......... ( 1 ) y=3x+5 ........................... ( 2 ) Gantikan ( 1 ) ke dalam ( 2 ): ( p2 ) x 2 x+7=3x+5 ( p2 ) x 2 4x+2=0 a=( p2 ), b=4, c=2 b 2 4ac>0 ( 4 ) 2 4( p2 )( 2 )>0 168p+16>0 8p>32 8p<32 p<4Soalan 6 (3 markah):
Diberi bahawa persamaan kuadratik hx2 – 3x + k = 0, dengan keadaan h dan k ialah pemalar, mempunyai punca-punca β dan 2β.
Ungkapkan h dalam sebutan k.

Penyelesaian:
h x 2 3x+k=0 a=h, b=3, c=k HTP= b a = ( 3 ) h = 3 h HDP= c a = k h Diberi punca-punca=β dan 2β. HTP=β+2β=3β;  HDP=β( 2β )=2 β 2 3 h =3β β= 1 h  .............. ( 1 ) k h =2 β 2  ........... ( 2 ) Gantikan ( 1 ) ke dalam ( 2 ): k h =2 ( 1 h ) 2 k h = 2 h 2 h 2 h = 2 k h= 2 k