Bab 6 Geometri Koordinat


Soalan 9 (3 markah):
Satu garis lurus melalui P(3, 1) dan Q(12, 7). Titik R membahagi tembereng garis PQ dengan keadaan 2PQ = 3RQ.
Cari koordinat R.

Penyelesaian:2PQ=3RQ PQ RQ = 3 2 Titik R =( 1( 12 )+2( 3 ) 1+2 , 1( 7 )+2( 1 ) 1+2 ) =( 18 3 , 9 3 ) =( 6,3 )Soalan 10 (3 markah):
Maklumat berikut adalah merujuk kepada persamaan dua garis lurus, AB dan CD.

AB:y2kx3=0  CD: x 3h + y 4 =1  dengan keadaan h dan k   ialah pemalar.

Diberi garis lurus AB dan garis lurus CD adalah berserenjang antara satu sama lain, ungkapkan h dalam sebutan k.

Penyelesaian:
AB:y2kx3=0 y=2kx+3 m AB =2k CD: x 3h + y 4 =1 m CD = 4 3h m AB × m CD =1 2k×( 4 3h )=1 8k=3h h= 8 3 k