Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.5 Indeks dan Logaritma, SPM Praktis (Soalan Pendek)
Soalan 5:
Selesaikan persamaan, log 9 ( x2 )= log 3 2 

Penyelesaian:
log 9 ( x2 )= log 3 2 log a b= log c b log c a log 3 ( x2 ) log 3 9 = log 3 2 log 3 ( x2 ) 2 = log 3 2 log 3 ( x2 )=2 log 3 2 log 3 ( x2 )= log 3 2 2 x2=4 x=6


Soalan 6:
Selesaikan persamaan, log 9 ( 2x+12 )= log 3 ( x+2 ) 

Penyelesaian:
log 9 ( 2x+12 )= log 3 ( x+2 ) log 3 ( 2x+12 ) log 3 9 = log 3 ( x+2 ) log 3 ( 2x+12 )=2 log 3 ( x+2 ) log 3 ( 2x+12 )= log 3 ( x+2 ) 2 2x+12= x 2 +4x+4 x 2 +2x8=0 ( x+4 )( x2 )=0 x=4 (tidak diterima) x=2


Soalan 7:
Selesaikan persamaan, log 4 x= 3 2 log 2 3

Penyelesaian:
log 4 x= 3 2 log 2 3 log 2 x log 2 4 = 3 2 log 2 3 log 2 x 2 = 3 2 log 2 3 log 2 x=2× 3 2 log 2 3 log 2 x=3 log 2 3 log 2 x= log 2 3 3 x=27


Soalan 8:
Selesaikan persamaan, 2 log 5 2 = log 2 ( 2x )

Penyelesaian:
2 log 5 2 = log 2 ( 2x ) 2= log 5 2. log 2 ( 2x ) 2= 1 log 2 5 . log 2 ( 2x ) 2 log 2 5= log 2 ( 2x ) log 2 5 2 = log 2 ( 2x ) 25=2x x=23

Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.5 Indeks dan Logaritma, SPM Praktis (Soalan Pendek)

Soalan 1:
Selesaikan persamaan, log3 [log2(2x – 1)] = 2

Penyelesaian:
log3 [log2 (2x – 1)] = 2 ← (jika log a N = x, N = ax)
log2 (2x – 1) = 32
log2 (2x – 1) = 9
2x – 1 = 29
x = 256.5


Soalan 2
Selesaikan persamaan, lo g 16 [ lo g 2 ( 5x 4 ) ]=lo g 9 3  

Penyelesaian:
lo g 16 [ lo g 2 ( 5x 4 ) ]=lo g 9 3 lo g 16 [ lo g 2 ( 5x 4 ) ]= 1 4 log 9 3 = log 9 3 1 2 = 1 2 log 9 3 = 1 2 ( 1 log 3 9 )= 1 2 ( 1 2 )= 1 4 lo g 2 ( 5x 4 )= 16 1 4 lo g 2 ( 5x 4 )=2 5x 4= 2 2 5x=8 x= 8 5

Soalan 3
Selesaikan persamaan, 5 log 4 x =125

Penyelesaian:
5 log 4 x =125 log 5 5 log 4 x = log 5 125 ambil log asas 5 di kedua-dua belah ( log 4 x )( log 5 5 )=3 ( log 4 x )( 1 )=3 x= 4 3 =64


Soalan 4
Selesaikan persamaan, 5 log 5 ( x+1 ) =9

Penyelesaian:
5 log 5 ( x+1 ) =9 log 5 5 log 5 ( x+1 ) = log 5 9 log 5 ( x+1 ). log 5 5= log 5 9 log 5 ( x+1 )= log 5 9 x+1=9 x=8

Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks (Contoh Soalan)

Contoh 4 (Persamaan Indeks (Asas Sama) – Penggantian):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) 3x 1 + 3x = 12 
(b) 2x + 2x + 3 = 72 
(c) 4x + 1 + 22x = 20 

Penyelesaian:Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks (Contoh Soalan)

Contoh 3 (Persamaan Indeks – Asas Sama):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) 27( 81 3x )=1 (b)  81 n+2 = 1 3 n 27 n1 (c)  8 x1 = 4 2 x+3  

Penyelesaian:


Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.3 Persamaan yang Melibatkan Indeks
Kaedah:
1.
Perbandingan indeks dan asas
a. Jika asas adalah sama, apabila ax = ay, maka x = y
b. Jika indeks adalah sama, apabila ax = bx, maka a = b

2. Mengambil logaritma biasa (Jika asas dan indeks TIDAK sama)
a x =b      lg a x =lgb         x= lgb lga


Contoh 1 (Persamaan Indeks – Asas Sama):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a)  16 x =8 (b) 9 x .3 x1 =81 (c)  5 n+1 = 1 125 n1

Penyelesaian:


Contoh 2 (Selesaikan Persamaan Indeks Serentak – Asas Sama):
Selesaikan persamaan serentak yang berikut.
2 x .4 2y =8 3 x 9 y = 1 27  

Penyelesaian:


Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)
Contoh 5:
Diberi log2 3 = 1.585 dan log2 5 = 2.322, ungkapkan setiap yang berikut.
(a) log8 15
(b) log5 0.6
(c) log15 30
(d) log16 45 

Penyelesaian:
Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)

Contoh 3:
Diberi bahawa logp 3 = h  dan logp 5 = k , ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan h dan k.
(a)  log p 5 3 (b)  log 15 75

Penyelesaian:
Contoh 4:
Diberi bahawa log3 x = b , ungkapkan logx 9x  dalam sebutan b.

Penyelesaian:


Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2b Penukaran Asas Logaritma
    log a b= log c b log c a                dan    log a b= 1 log b a    
Contoh 1:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) log25 100
(b) log3 0.45

Penyelesaian:

(a)   log 25 100 = log 10 100 log 10 25 = 10 1.3979 =7.154 (b)   log 3 0.45 = log 10 0.45 log 10 3 = 0.3468 0.4771 =0.727  Contoh 2:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) log4 8  
(b) log125 5 
(c) log81 27 
(d) log16 64 
 

Penyelesaian:

Bab 5 Indeks dan Logaritma

Contoh 2:
Cari nilai bagi setiap yang berikut.
(a)  log 2 7+ log 2 12+ log 2 21 (b) 3 log 10 5+2 log 10 2 log 10 5 (c) 2 log 10 3 log 10 3+ log 10 3 1 3 (d)  log 3 3p+ log 3 3q log 3 pq

Penyelesaian:

Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2a Hukum-hukum Logaritma (Contoh 3)

Contoh 3:
Diberi bahawa log7 4 = 0.712 dan log7 5 = 0.827, cari nilai bagi setiap yang berikut.
(a)  log 7 20 (b)  log 7 1 1 4   (c)  log 7 0.8  (d)  log 7 28  (e)  log 7 140  (f)  log 7 100  (g)  log 7 0.25  (h)  log 7 35 64  

Penyelesaian: