Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.2a Hukum-hukum Logaritma

  Hukum 1:   log a xy= log a x+ log a y   Contoh:   log 5 25x= log 5 25+ log 5 x   Berhati-hati!!   log a x+ log a y log a ( x+y )  
  Hukum 2:   log a ( x y )= log a x log a y     Contoh:   log 5 x 25 = log 5 x log 5 25   Berhati-hati!!   log a x y log a x log a y   
  Hukum 3:   log a x m =m log a x   Contoh:   log 5 y 5 =5 log 5 y   Berhati-hati!!    ( log a x ) 2 2 log a x  


Contoh 1:
Ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk loga x dan loga y.
(a)  log a 3x (b)  log a x 5 (c)  log a y 5 (d)  log a x y 3 (e)  log a x 2 5 (g)  log a y a 2 x 3

Penyelesaian:
Bab 5 Indeks dan Logaritma

5.1 Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 2)
(C) Indeks Pecahan
  Secara amnya, bagi semua a.      a 1 n = a n    a m n = a m n = ( a n ) m     a n  disebut punca kuasa n bagi a.       ( a n ) m disebut kuasa m bagi                   punca kuasa n bagi a.

Contoh 1:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) 81 1 2 (b) 64 1 3 (c) 625 1 4  

Penyelesaian:
(a) 81 1 2 = 81 =9 (b) 64 1 3 = 64 3 =4 (c) 625 1 4 = 625 4 =5

Contoh 2:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a)  16 3 2 (b)  ( 27 64 ) 2 3  

Penyelesaian:
(a)  16 3 2 = ( 16 1 2 ) 3 = 4 3 =64 (b)  ( 27 64 ) 2 3 = ( 27 64 3 ) 2 = ( 3 4 ) 2 = 9 16


(D) Hukum-hukum Indeks

   a m × a n = a m+n   Contoh:    3 3 × 3 2   = 3 3+2 = 3 5 =243  

   a m ÷ a n = a mn    atau    a m a n = a mn ,a0     Contoh:    3 3 ÷ 3 2   = 3 32 = 3 1 =3   atau    3 3 3 2 = 3 32 = 3 1 =3

   ( a m ) n = a mn   Contoh:    ( 7 3 ) 4 = 7 3×4 = 7 12   

   ( ab ) n = a n b n   Contoh:    ( 15 ) 3 = ( 5×3 ) 3 = 2 3 × 3 3     

   ( a b ) n = a n b n , b0   Contoh:    ( 3 5 ) 4 = 3 4 5 4 = 81 625   


Bab 5 Indeks dan Logaritma

Indeks Integer Positif
Jika a ialah suatu nombor dan n ialah suatu integer positif, maka an bermakna pendaraban asas a sebanyak n kali dan disebut a kuasa n.


Integer n adalah indeks dan a ialah asasnya.
Contoh:  5×5×5×5 = 54 , 5 ialah asas dan 4 ialah indeks.


5.1 Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 1)
(A) Indeks Sifar
Indeks sifar bagi semua nombor adalah sama dengan satu.

  a o = 1, di mana a ≠ 0

Contoh 1:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) 2500
(b)0.5130
(c)  ( 2 7 ) 0 (d)  ( 11 1 25 ) 0   

Penyelesaian:
(a) 2500 = 1
(b)0.5130 = 1
(c)  ( 2 7 ) 0 =1 (d)  ( 11 1 25 ) 0 =1

(B) Indeks Negatif

  a n = 1 a n , n>0  

Contoh 2:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) 102 -1
(b)  –6 -3
(c)  ( 1 3 ) 4 (d)  ( 2 5 ) 2 (e)  ( 2 5 ) 4

Penyelesaian:
(a)  102 1 = 1 102 (b)  6 3 = 1 6 3 = 1 216 (c)  ( 1 3 ) 4 = ( 3 ) 4 =81 (d)  ( 2 5 ) 2 = ( 5 2 ) 2 = 25 4 (e)  ( 2 5 ) 4 = ( 5 2 ) 4 = 625 16