5.8.4 Fungsi Trigonometri, SPM Praktis (Kertas 2)


Soalan 5:
(a) Buktikan 2tanx 2 sek 2 x =tan2x.
(b)   (i) Lakar graf y = – tan 2x untuk 0 ≤ x ≤ π.
(b) (ii) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk
mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 3x π + 2tanx 2 sek 2 x =0  untuk 0 ≤ x ≤ π.
Nyatakan bilangan penyelesaian itu.

Penyelesaian:
(a)
2 tan x 2 sek 2 x = tan 2 x Sebelah kiri: 2 tan x 2 sek 2 x = 2 tan x 2 ( 1 + tan 2 x ) = 2 tan x 2 tan 2 x = tan 2 x (Sebelah kanan)

(b)(i)(b)(ii)
3x π + 2tanx 2 sek 2 x =0 3x π +tan2x=0 dari (a) tan2x= 3x π  y= 3x π Graf yang sesuai dilakar ialah y= 3x π .  

Apabila x = 0, y = 0
Apabila x = π, y = 3
Bilangan penyelesaian = 3