Bab 20 Bumi sebagai Sfera


9.4.2 Jarak di antara Dua Titik pada Selarian Latitud yang Sama

1. 
Untuk mencari jarak di sepanjang selarian latitud yang sama:
 

  Jarak di antara titik P dan titik Q
  = ( beza di antara dua longitud itu dalam minit ) × kos latitud
  = ( θ × 60 × kos xo ) batu nautika


Contoh:

 
Dalam rajah di atas, hitung
(a) jarak PQ, diukur sepanjang selarian latitud 34o U,
(b) jarak DM, diukur sepanjang selarian latitud 54o S.

Penyelesaian:
(a)
Beza di antara dua longitud P dan Q
= 40o + 58o = 98o
Oleh itu, jarak PQ, diukur sepanjang selarian latitud 34o U
= 98 × 60 × kos 34o← [θ × 60 × kos (latitud)]
= 4874.74 b.n. 

(b)
Beza di antara dua longitud D dan M
= 82o – 40o = 42o
Oleh itu, jarak DM, diukur sepanjang selarian latitud 54o S
= 42 × 60 × kos 54o← [θ × 60 × kos (latitud)]
= 1481.22 b.n. 

Bab 20 Bumi sebagai Sfera


9.4 Jarak Pada Permukaan Bumi

9.4.1 Jarak di antara dua titik diukur sepanjang bulatan agung
1.   Satu batu nautika (b.n.) ialah panjang lengkok bulatan agung yang mencangkum sudut  satu minit di pusat bumi.

2.  Jarak di antara dua titik pada permukaan bumi ialah panjang lengkok bulatan yang menghubungkan kedua-dua titik itu di sepanjang permukaan bumi.

3.  Untuk mencari jarak di antara dua titik di sepanjang meridian atau Khatulistiwa:


  Jarak di antara P dan Q
  = ( θ × 60 ) batu nautika


Bab 20 Bumi sebagai Sfera


9.2 Latitud
1.   Bulatan agong yang satahnya berserenjang dengan paksi bumi dikenali sebagai Khatulistiwa.


2.  Bulatan yang satahnya berserenjang dengan paksi bumi dan selari dengan satah khatulistiwa dikenali sebagai selarian latitud.
3.  Latitud ialah sudut pada pusat bumi yang dicangkum oleh lengkok suatu meridian bermula dari Khatulistiwa ke selarian latitud.
4.  Latitud Khatulistiwa ialah 0o.
5.  Semua titik pada selarian latitud yang sama mempunyai latitud yang sama. 


Contoh:

Latitud bagi ialah 30o U.
Latitud bagi ialah 45o S.

Beza di antara Dua Latitud
1.   Jika kedua-dua selarian latitud berada ke utara atau ke selatan Khatulistiwa, menolakkan sudut-sudut latitud mereka untuk mencari beza antara dua latitud.

2.  Jika satu selarian latitud berada ke utara Khatulistiwa dan satu selarian latitud yang lain berada ke selatan Khatulistiwa, menambahkan sudut-sudut latitud mereka untuk mencari beza antara dua latitud.

Bab 20 Bumi sebagai Sfera


9.1 Longitud
1.   Bulatan agung ialah bulatan yang terbentuk pada permukaan bumi oleh suatu satah yang melalui pusat bumi.
2.  Meridian adalah separuh bulatan agung yangmenyambungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan.
3.  Meridian yang melalui bandar Greenwich di England disebut Meridian Greenwich
4.  Longitud bagi Meridian Greenwich adalah 0o.
5.  Longitud sesuatu meridian ditentukan oleh:
(a) sudut di antara satah meridian itu dengan satah Meridian Greenwich.
(b) Kedudukan meridian itu ke timur atau ke barat Meridian Greenwich. 

Contoh:
 
Longitud bagi ialah 55o B.
Longitud bagi ialah 30o T.
 
6. Semua titik yang terletak pada meridian yang saman mempunyai longitud yang sama.

Beza di antara Dua longitud
1.   Jika kedua-dua longitud berada ke barat atau ke timur Meridian Greenwich, menolakkan sudut-sudut longitud mereka untuk mencari beza antara dua longitud.
2.  Jika satu longitud berada ke barat Meridian Greenwich dan longitud yang lain berada ke timur Meridian Greenwich, menambahkan sudut-sudut longitud mereka untuk mencari beza antara dua longitud.