Bab 9 Pembezaan

9.5 Kadar Perubahan yang Terhubung

(A) Kadar Perubahan yang Terhubung
Jika dua pembolehubah xdan y dihubungkan dengan persamaan y = f(x)

Kadar perubahan y= dy dt Kadar perubahan x= dx dt dy dt = dy dx × dx dt  

Perhatian:
1. Jika x berubah dengan kadar 5 cms -1 Þ  dx dt =5
2. Menyusut/ membocor/ mengurang Þ  nilai NEGATIF!!!


Contoh 1 (Kadar perubahan y dan x)
Dua pembolehubah, xdan y dihubungkan oleh persamaan y=4x+ 3 x .  Diberi bahawa y betambah dengan kadar malar 2 unit sesaat, cari kadar perubahan x apabila x = 3.

Penyelesaian:
y=4x+ 3 x =4x+3 x -1 dy dx =43 x -2 =4 3 x 2 dy dt = dy dx × dx dt 2=( 4 3 x 2 )× dx dt apabila x=3 2=( 4 3 3 2 )× dx dt 2= 11 3 × dx dt dx dt = 6 11  unit  s 1(B) Kadar Perubahan isipada, luas, jejari, tinggi dan panjang