Bab 8 Sukatan Membulat


Soalan 7 (4 markah):
Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O.

Rajah

PR
 dan QR masing-masing adalah tangen kepada bulatan itu pada titik P dan titik Q. Diberi bahawa panjang lengkok PQ ialah 4 cm dan  OR= 5 α  cm.  
Ungkapkan dalam sebutan α,
(a) jejari, r, bulatan itu,
(b) luas, A, kawasan berlorek.

Penyelesaian:
(a)
Diberi  s PQ =4             rα=4                r= 4 α  cm

(b)

PR= ( 5 α ) 2 ( 4 α ) 2 PR= 9 α 2 PR= 3 α A= Luas kawasan berlorek A= Luas segi empat OPRQ         Luas sektor OPQ =2( Luas  OPR ) 1 2 r 2 θ =2[ 1 2 × 3 α × 4 α ][ 1 2 × ( 4 α ) 2 ×α ] = 12 α 2 8 α = 128α α 2  cm 2Soalan 8 (3 markah):
Rajah menunjukkan dua buah sektor AOD dan BOC bagi dua bulatan dengan pusat sepunya O.

Rajah

Sudut yang dicangkum pada pusat O oleh lengkok major AD ialah 7α radian dan perimeter seluruh rajah ialah 50 cm.
Diberi OB = r cm, OA = 2OB dan ∠BOC = 2α, ungkapkan r dalam sebutan α.

Penyelesaian:

Panjang lengkok major AOD =2r×7α =14rα Panjang lengkok minor BOC =r×2α =2rα Perimeter seluruh rajah =50 cm 14rα+2rα+r+r=50 16rα+2r=50 8rα+r=25 r( 8α+1 )=25 r= 25 8α+1