Bab 15 Matriks


4.1 Matriks
1.      Matriksialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tatasusunan segi empat tepat.
2.      Matriks pada umumnya ditulis dalam tanda kurungan.
Misalnya, ( 2 0 3 1 ) ialah suatu matriks.

(A)   Menentukan billangan baris, bilangan lajur dan peringkat, sesuatu matriks
1.      Matriks yang mempunyai mbaris dan n lajurs dikenali sebagai matriks peringkat
m × n.

2.      Matriks baris ialah suatu matriks yang mempunyai hanya satu baris sahaja.
Misalnya:
( 4 ),          ( 2   6 ),      ( 3     8    5 )  1 ×1        1 ×2         1 ×3                                Hanya satu baris


3.      Matriks lajur ialah suatu matriks yang mempunyai hanya satu lajur sahaja.
Misalnya:
( 3 ),           ( 2 6 ),         ( 5 7 9 )   1× 1        2× 1         3× 1                                  Hanya satu lajur  


4.      Matriks segi empat sama ialah suatu matriks yang mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang sama.
Misalnya:
( 3 ),         ( 7 0 2 5 ),       ( 1 3    9 0 6 4    1 3    5 )   1×1           2×2         3×3                        Bilangan baris = Bilangan lajur