Bab 7 Statistik

7.4 Statistik, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5:
Jadual 1 menunjukkan taburan kekerapan longgokan bagi skor 80 kanak-kanak dalam suatu pertandingan.
Skor
<20
<30
<40
<50
<60
<70
<80
<90
Bilangan kanak-kanak
1
7
25
34
59
69
79
80
Jadual 1

(a) Berdasarkan Jadual 1 di atas, salin dan lengkapkan Jadual 2.
Skor
10-19Kekerapan
Jadual 2

(b) Tanpa melukis ogif, cari julat antara kuartil bagi taburan itu.

Penyelesaian:
(a)
Skor
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Kekerapan
1
6
18
9
25
10
10
1
Kekerapan longgokan
1
7
25
34
59
69
79
80

(b)
Julat antara kuartil = Kuartil ketiga – Kuartil pertama

Kelas kuartil ketiga, k3 = ¾ × 80 = 60
Maka kelas kuartil ketiga ialah kelas 60 – 69.

Kelas kuartil pertama, k1 = ¼ × 80 = 20
Maka kelas kuartil pertama ialah kelas 30 – 39.

Julat antara kuartil
= L Q 3 +( 3N 4 F f Q 3 )c L Q 1 +( N 4 F f Q 1 )c =59.5+( 3 4 ( 80 )59 10 )1029.5+( 1 4 ( 80 )7 18 )10 =59.5+1( 29.5+7.22 ) =23.78